Managementul Calității

DocPlus® Managementul Calității reprezintă un puternic instrument pentru crearea unui mediu de lucru standardizat și obținerea certificării sistemului de calitate de tip ISO și menținerea acestuia.
Aplicația asigură gestiunea documentelor și proceselor specifice sistemului calității, conducând spre un control eficient al acestora, oferind suportul pentru monitorizarea și îmbunătățirea proceselor interne.
Personalul organizației are acces în orice moment la resurse specifice, la procese, proceduri, formulare specifice, precum și la instrumente pentru controlul proceselor și al managementului obiectivelor, al resurselor organizației, al auditurilor, al neconformităților.

Aplicația vine însoțită de module suplimentare pentru a gestiona unitar acțiuni de îmbunătățire a sistemului, forum de discuții, ținerea sub control a acțiunilor corective și preventive, planul acestora, documente normative care stau la baza sistemului de management al calității, formularele de lucru care sunt utilizate de personal.

Beneficii DocPlus Managementul Calității

  • Asigură evidența tuturor documentelor specifice sistemului de management al calității: manualul calității, procese, formulare, instrucțiuni de lucru, documente conexe, realizând istoricul reviziilor și controlul versiunilor
  • Aplicația permite gestiunea și difuzarea obiectivelor organizației, a strategiei, adăugarea de obiective cuantificabile pentru departamente sau persoane
  • Asigură accesul la resursele organizației: personal, infrastructură, organigramă, pentru o viziune de ansamblu a acestora
  • Permite controlul auditurilor interne și externe, planificarea acestora și obținerea de rapoarte de audit
  • Oferă suport pentru identificarea și transmiterea neconformităților cu privire la produsele și serviciile furnizate
  • Pune la dispoziție un mecanism pentru înregistrarea și controlul acțiunilor preventive și corective; permite evidențierea modului de tratare a acestora de către responsabilii desemnați
By |octombrie 8th, 2018|Comentariile sunt închise pentru Managementul Calității