CRM Proiecte și oportunități

DocPlus® CRM Proiecte și Oportunități este o soluție robustă de gestionare simplă și eficientă a proiectelor și a oportunităților de vânzări.
Atât managementul, cât și echipa de vânzări și project management sau alte persoane interesate, pot urmări cu ajutorul acestei aplicații istoricul relației cu clienții și stadiul fiecărei oportunități de vânzări, precum și derularea efectivă a proiectelor, putând previziona încasările viitoare, pe baza informațiilor. Mai mult, aplicația vine in sprijinul derulării proceselor interne ale organizației, urmărind structurarea eficientă a documentelor schimbate în relația cu clienții, furnizorii, colaboratorii.

Utilizatorii mobili sunt avantajați de tehnologia offline, caracteristică aplicațiilor DocPlus® care permite lucrul cu aplicația din orice locație din afara biroului.
Aplicația CRM Proiecte și Oportunități permite urmărirea stadiului oportunităților, parcurgând întregul ciclu de vânzare, de la identificarea potențialului client, ofertare și până la încheierea contractului, trecând prin toate etapele specifice unei vânzări.

Înregistrările în aplicație permit regăsirea rapidă a informațiilor, obținerea unui istoric al proiectului, de la prima interacțiune până la finalizarea acestuia, fie că se gestionează documentele specifice activității de vânzare, fie că se colectează documentele, informațiile rezultate din derularea unui proiect.
Un factor important: date rămân în organizație indiferent de mișcările de personal și pot fi utilizate fără a mai pierde timp pentru reconstituirea informațiilor critice, în majoritatea cazurilor reconstituirea fiind practic imposibilă.
Rapoartele generate din aplicație oferă o viziune de ansamblu a oportunităților de afaceri, previzionând începerea derulării unor proiecte și valoarea acestora.
Aplicația CRM Proiecte și Oportunități permite gestiunea produselor și serviciilor oferite, grupate pe mai multe criterii, oferind o baza centralizată utilă departamentelor interesate.

Beneficii DocPlus CRM Proiecte și Oportunități

 • Aplicația oferă un cadru unitar și standardizat pentru gestiunea relațiilor cu clienții
 • Asigură crearea unor fișe electronice de proiect care cuprind informațiile necesare pentru identificarea proiectului, organizarea acestuia si definirea persoanelor responsabile
 • Aplicația CRM oferă instrumente pentru monitorizarea oportunității cu datele detaliate ale acesteia (valoare, perioada prognozata de închidere, stadiul în care se află)
 • Oferă o imagine detaliată a proiectului prin gruparea documentelor in funcție de etapele de proiect (ofertare, contractare, derulare proiect, monitorizare etc.) și de tipurile de documente (corespondență, oferte, întâlniri, documente interne etc.)
 • Aplicația permite organizarea documentelor și a informațiilor rezultate din interacțiunea cu partenerii, informații provenite din surse diverse:
  • Conținutul e-mail-urilor primite și transmise
  • Fișiere in format electronic (Word, Excel, Power Point, Autocad, alte formate)
  • Imagini scanate (in diverse formate) ale faxurilor recepționate și transmise, a corespondenței și a altor tipuri de documente: cereri de ofertă, oferte, comenzi, contracte, desene, schițe de mână, specificații tehnice etc.
  • Note de convorbiri telefonice, minute întâlniri, discuții etc.
 • Permite obținerea de rapoarte după diferite criterii – dată document, cereri primite, oferte transmise, comenzi/contracte, responsabil de proiect etc.
 • Oferă posibilitatea căutării și regăsirii documentelor electronice după cuvinte cheie
 • Permite vizualizarea rapidă a ultimelor documente schimbate cu partenerii, oferte, contracte, alte documente, precum și ultimele activități efectuate de responsabilii de proiect
 • Asigură protejarea informațiilor despre proiecte – acces pentru grupuri restrânse de utilizatori
 • Asigură suport pentru planificarea și organizarea activității zilnice, urmărirea, întreținerea și închiderea oportunităților
 • Oferă suport pentru utilizatorii mobili (laptop) pentru a lucra off-line (fără conexiune permanentă cu serverul de aplicație) sau pentru a se conecta la serverul companiei (prin tehnologia de replicare)
 • Asigură suport pentru luarea deciziilor, pe baza previzionării vânzărilor, în funcție de calificarea și consolidarea oportunităților, oferind o viziune de ansamblu a procesului de vânzare
 • Optimizează procesul de vânzări de la prospectarea clienților până la închiderea vânzării, oferind o metodologie de calificare a oportunității pentru toți responsabilii de vânzări
 • Permite adăugarea și vizualizarea activităților aferente fiecărui proiect, rezultând un control mai eficient al relației cu partenerul
 • Pune la dispoziție o listă structurată a produselor și serviciilor furnizate de companie, împreună cu diferite caracteristici, specificații funcționale, preț
By |octombrie 8th, 2018|Comentariile sunt închise pentru CRM Proiecte și oportunități