CRM Oportunități

DocPlus® CRM Oportunități (Lead Management) asigură gestiunea și urmărirea oportunităților de vânzări într-un mediu centralizat, oferind coordonatorilor de vânzări o imagine de ansamblu pe oportunitățile în desfășurare, cunoașterea stadiului în care se află fiecare.

Categorisirea oportunităților se poate face în funcție de direcțiile de afaceri pe care le are Beneficiarul, pe grupele de produse/servicii ofertate. Informațiile adiacente care structurează oportunitatea pot oferi în rapoarte date spre analiză privind sursele din care provin oportunitățile, numărul de oportunități în derulare sau închise pe responsabilii de vânzări, activitățile desfășurate și documentele schimbate cu clienții.

Practic, aplicația oferă atât pentru echipa de vânzări, cei care tratează concret oportunitățile, cât și pentru management, un instrument de control și previzionare pe proiectele care se pregătesc a fi semnate, de la primele iterații, până la semnarea contractului, trecând prin toate etapele specifice unei vânzări. Gestiunea activităților desfășurate sau planificate a se desfășura (atenționări, întâlniri) și adăugarea documentelor schimbate pe parcursul derulării procesului de vânzare (cereri de ofertă, corespondență, oferte), oferă un confort în ținerea sub control a acestui proces și o trasabilitate care poate fi auditată oricând.

Rapoartele generate din aplicație oferă o viziune de ansamblu a oportunităților de afaceri, previzionând începerea derulării unor proiecte și valoarea acestora, oferind informații privind stadiul fiecărei oportunități de vânzări.

Beneficii DocPlus CRM Oportunități

 • Aplicația oferă un cadru unitar și standardizat pentru gestiunea oportunităților de afaceri
 • Permite integrarea cu website-ul companiei pentru colectarea cererilor de ofertă și aducerea în aplicație pentru preluare
 • Prin integrarea nativă cu sistemul de mesagerie electronică, cererile primite prin email pot fi rapid centralizate în aplicație pentru o urmărire unitară
 • Asigură crearea unor fișe electronice care cuprind informațiile necesare pentru identificarea oportunității, persoana responsabilă, trasabilitatea procesului de vânzare
 • Oferă instrumente pentru monitorizarea oportunității cu datele detaliate ale acesteia (valoare, perioada prognozată de închidere, stadiul în care se află, activitățile desfășurate, documente schimbate)
 • Permite adăugarea de documente/informații rezultate din interacțiunea cu clienții, informații provenite din surse diverse:
  • Conținutul e-mail-urilor primite și transmise
  • Fișiere in format electronic (Word, Excel, Power Point, alte formate)
  • Imagini scanate (in diverse formate) ale faxurilor recepționate și transmise, a corespondenței și a altor tipuri de documente: cereri de ofertă, oferte, comenzi, contracte, desene, schițe de mână, specificații tehnice etc.
  • Note de convorbiri telefonice, minute întâlniri, discuții etc.
 • Obținerea de rapoarte după diferite criterii – dată înregistrare oportunități, tip de proiect, responsabil, sursa oportunității, perioada preconizată de închidere etc. sau mai specifice privind dat ultimei acțiuni pe oportunități, sinteze cantitative pe oportunități în derulare, închise, activități
 • Aplicația oferă posibilitatea căutării și regăsirii de informații rapid după cuvinte cheie
 • Asigură protejarea informațiilor despre oportunități – acces pentru grupuri restrânse de utilizatori, chiar și pentru anumite oportunități
 • Oferă suport pentru planificarea și organizarea activității zilnice, urmărirea, întreținerea și închiderea oportunităților
 • Asigură suport pentru luarea deciziilor, pe baza previzionării vânzărilor, în funcție de calificarea și consolidarea oportunităților, oferind o viziune de ansamblu a procesului de vânzare
 • Optimizează procesul de vânzări de la prospectarea clienților până la închiderea vânzării, oferind o metodologie de calificare a oportunității pentru toată echipa de vânzări
 • Permite adăugarea și vizualizarea activităților aferente fiecărei oportunități, rezultând un control mai eficient al relației cu clientul
By |octombrie 8th, 2018|Comentariile sunt închise pentru CRM Oportunități