Identificăm opțiuni care integrează procesele de business, angajații și tehnologia
pentru crearea unei valori reale de business.

Analizăm afacerea atât din perspective interne, de automatizare a proceselor și de organizare, cât și interacțiunea cu mediul extern companiei.

Suntem canalizați pe 2 direcții majore de business în procesul de digitalizare

Dezvoltare și implementare soluții software

 • Soluții personalizate de document management și automatizare de procese

 • Soluții proprii marca DocPlus pentru companii mici și mijlocii

 • Implicăm toate activităţile necesare derulării proiectului: consultanţă, expertiză în arhitecturi de soluţii, know-how, instruire, suport tehnic

Agenție de Marketing Online

 • Folosim o varietate de tactici, inclusiv SEO, campanii derulate prin Google Adwords, posturi promovate pe Facebook, campanii de display, grafică pentru e-mail marketing, dezvoltarea de website-uri și landing page-uri

 • Orientarea este direcționarea traficului către site și promovarea afacerii către o audiență cât mai largă

Aplicații specifice pentru managementul documentelor, fluxuri de lucru

 • Punem accent pe automatizarea unor procese interne, translatarea unor proceduri într-un mediu electronic mai eficient, cu toate avantajele care decurg

 • Conectăm oamenii cu resursele organizației și procesele de lucru pentru a crea o legătura strânsă în companie, de la gestiunea contactelor, a proiectelor, trasabilitate, fluxuri de aprobare, la controlul producției și al proceselor interne

 • DocPlus este una din soluțiile FivePlus Solutions pentru managementul documentelor

 • Prin DocPlus, oferim o soluție la cheie companiilor, cu beneficii imediate

 • Implementăm soluții variate de management de documente pe tehnologia HCL Lotus sau tehnologii web

 • Avantajele principale:

  • un control mai bun asupra proceselor interne și a informațiilor
  • consolidarea informațiilor, oferind suport managementului pentru deciziile interne și de business
  • o modalitate eficientă de transfer intern de informație, cunoștințe, idei
  • îmbunătățirea colaborării pe proiecte, a schimbului de documente
  • regăsirea rapidă a informațiilor
  • reducerea timpului de aprobare a unor solicitări interne (referate, cereri etc.)
  • reducerea costurilor administrative
  • automatizarea anumitor activități în scopul reducerii timpului alocat acestora
  • posibilitatea de arhivare electronică a informației

Aplicații web personalizate

 • Cerințele sunt specifice și se urmărește rezolvarea unor necesitați concrete: aplicații de tip B2B, B2C sau interne

 • Extinderea organizațiilor către mediul online a condus la o viteză de reacție extraordinară în piață, o apropiere de clienți/parteneri, folosirea cât mai eficient a tehnologiilor, atingerea unor segmente de clienți noi.

 • Exemple de aplicații dezvoltate pentru diverși clienți: gestiunea și rezervarea de bilete la centrele de cultură, rezervarea de scaune la evenimente, aplicație de trimitere SMS-uri la o lista de destinatari în funcție de anumite evenimente, consultarea unor informații specifice, website-uri complexe cu funcționalități specifice

Digitizare (scanare) arhiva istorică

 • Prin parteneri strategici ne implicăm în acțiunile necesare de transpunere a documentelor fizice în format electronic

 • Clienții pot opta în a le duce ulterior în centre specifice de arhivare și consultarea electronică

 • Proiectele au ca bază, fie legislația în domeniul arhivelor, fie gestiunea eficientă și sigură a documentelor, prevenirea pierderii documentelor pentru documente financiar-contabile, medicale, dosare de personal, juridice, contracte, tehnice etc.

TE INVITĂM
SĂ NE CUNOȘTI
.

Da Am citit si sunt de acord cu Termenii si Conditiile*

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii